2009. április 4., szombat

Tavaszi imádság


-->
Szombati Szabó István- Tavaszi imádság rügyekért

Kik nyarat-hívő szent ürüggyel
Fakadtok ígéretre rüggyel:
Tavaszi zsenge birkózások,
Történjenek imádkozások
Tiértetek rügyek, hajtások, bimbók.

Fel sem vértezve levelekkel
Tusáztok fagyasztó szelekkel
S hol van még a virágzások…?
Zsenge tavaszi birkózások
Vagytok ti most, majd-érendő gyümölcsért.

Fürösztő isten-könnyben ázva
Sorsotok magát magyarázza
Csak álmodik, csak sejt jövendőt,
Mint felé-lobogtatott kendőt
A messziről-jött s messzi kémlelő szem.

Virágzás, gyümölcs üzenetje,
Távol-nyarak bő ígéretje
Hite jövendő szüreteknek
Nem láthat senki soha szebbnek,
Mint ma vagytok: rügyek, hajtások, bimbók.

De bús, s de szép - /ó, bimbó, hidd el/
Nyarat remélni bimbó-hittel!
Istennel kérő-szókat váltok,
Hogy érésetek legyen áldott
S valósuljék a rügy-hit nyár-valóvá.-->

E napi követés


Ha hontalanná válik a szó,
s könyörtelen árnyékba lép,
seb’z a szenvedő nyugtalanság
létvirág közé ültet gyomot.
Ha fájdalmaid sírva élnek,
mert ártatlan lett vergődésed
ezer pusztába rogyott jajod,
faggyá lopja perced s napod.
/Int a pillanat,
Választanod kell akaratlan./
Ha egy az út a Messiás felé,
mely mindig fel a hegyre megy,
könnyűid honát ott leled
hol Isten lészen szállásod.

/Forró Hajnalka/

2009.Virágvasárnapján-->
Virágvasárnapja egy különös ünnep: egyszerre jelentkezik a fájdalom és az öröm.
Ez a kettősség benne van egész emberi mivoltunkban, élet-utunkban, melyre, becsületesen felelünk ha rákérdeznek,.Nem vagyunk magunkra: Istenünkkel.

2 megjegyzés:

Csüllög István Ernő írta...

A nevetés csendje könnyeimben térdel,
hártyaölben ringó gyermeki kacagás.
Emlékfátyol takaró - titkot őrző,
kanászkunyhó lélek tereli napjaim.
[Dezsavű]

PHAEDRA írta...

Szelíd aggodalom csönd mélyébe szelídül...

Kedves Dezsavű!

Köszönöm tavaszgondolataidat.
Phaedra