2007. november 12., hétfő

Gondolatjel
A madarat saját hangjának utánzásával lehet megfogni. Hasonló módon az embert is legjobban saját hangjának, gondolatainak és cselekedeteinek utánzásával lehet tőrbe csalni. Ezért van az, hogy minden felkapaszkodott ember körül hamar kialakul a szolgahad is.
Aki uralkodik, azt gondolja, hogy uralma alatt tartja azokat is, akik csodálják és utánozzák őt.
A valóságban éppen fordítva van: a csodálók ejtik rabul azt, aki föléjük került, így teremtve meg hatalmasok és szolgák örök egyensúlyát. Mert az ember olyan lény, aki mindenben és mindenkiben magát keresi. Ezért aztán, ha valamiben vagy valakiben önmagát felfedezni véli, azt magához tartozónak tekinti, és magát neki szolgáltatja ki. Az ember mindent, amit tesz, a maga hasonlatosságára cselekszi...ezért gyönyörködik legjobban önmagában .
Csak a magát is megítélni képes ember kerülheti el, hogy lépre csalják.

Nincsenek megjegyzések: